ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ/ MAZZARINO

Υπεύθυνος οργανισμός: I.I.S.S. "CARLO MARIA CARAFA" MAZZARINO

Τίτλος: “Διεθνές Συνέδριο  Ανακαλύπτοντας τις πολιτιστικές ρίζες της Ευρώπης: Ελληνορωμαϊκός κόσμος, Χριστιανισμός μέσω της τέχνης”

logo_eu1

logo_eu2

Skip to content